Committee

Honorary Chair

 1. Prof. Dr. Shashidhar Ram Joshi

Program Co-Chairs

 1. Dr. Jhanak Parajuli

Program Coordinator

 1. Surya Basnet

Organizing committee

 1. Dr. Jhanak Parajuli

 2. Surya Basnet

 3. Tej Bahadur Shahi

 4. Dr. Sarbagya Ratna Shakya

Technical Program Committee

 1. Dr. Sushil Shrestha

 2. Ashok Kumar Pant

 3. Prakash Datta Bhatta

 4. Chiranjivi Neupane

 5. Tej Shahi

 6. Jhanak Parajuli

 7. Dr. Sarbagya R. Shakya

 8. Dr. Binod Bhattarai

 9. Dr. Samip Malla

Advisory Committee

 1. Prof. Dr. Manish Pokharel

 2. Dr. Arjun Neupane

 3. Dr. Ananda Koirala

 4. Dr. Chiranjibi Sitaula

 5. Dr. Binod Bhattarai

TOP